• Живата бира се съхранява и транспортира само при хладилни условия -  не повече от 5 ºС. В този случай има трайност до 3 месеца. При нея ферментацията не спира, само е много забавена поради ниските температури.
    В живата бира непрекъснато текат процеси на зреене и вкусът се променя.
    При нарушаване на температурния режим живата бира много бързо се вкисва и става негодна за пиене.
  • Комерсиалната бира в стъклени бутилки и кенове има трайност до 1 год!!!, в кегове и ПЕТ бутилки трайността е 3-4 месеца. Това е при НЕхладилно съхранение – стайни и летни температури!