Индустриални разлики:

Живата бира е  пълноценен продукт – напитка и храна.

Veritas се вари от четирте основни суровини (малц, хмел, дрожди и вода) и след ферментациата няма последваща обработка освен наливане в чаша и пиене. Тя не се пастьоризира - затова е жива, не се филтрира. Не се добавят консервнати и стабилизатори. Не се догазирва с СО2.  Живите дрожди, както и произведените от тях витамини и аминокиселини си остават. Затова Веритас е по-мътна, не е кисела, по-наситен и богат вкус и аромат,  има естествена газировка от дрождите - затова посещенията в туалетната са редки, не оставя усещане за тежест и не надува.

В редки случаи живата бира се филтрира, за да е транспортабилна (да не образува утайки). Тогава се обират дрождите и някои белтъци. Бирата става по-бистра, но вкусът и се променя.

Комерсиалната бира. Всеки един от големите заводи на практика прави жива бира. За да бъде бирата трайна в търговската мрежа, тя претърпява редица допълнителни процеси, а именно: филтриране (за да е прозрачна); пастьоризиране (за да е трайна) и стабилизиране (за да и не се появяват нови утайки); добават се антиоксиданти, за да не се окислява, Догазирва се, има и други производствени „тънкости“. След всички тези промени комерсиалната бира е твърде променена спрямо „живия“ оригинал и вече се позиционира при индустриалната масовка.

Пастьоризацията убива дрождите и разрушава голяма част от витамините, окисляват се етеричните масла от хмела. При филтрирането се обират останалите живи дрожди в бирата, белтъчните фракции и високомолекулните съединения от хмела.

Наличието/липсата на тези етапи определят основната разлика между нефилтририраната жива бира и комерсиалната. Това са разлики във вкуса, ефекта и полезността на бирата.