Веритас е българска Жива Бира, която се вари в Пивоварната в Бургас. Марката Veritas и бирата са създадени през Mай 2015 година.

Вериатaс е Kрафт Bира - има собствен характер и автентичен вкус. Петър е пивоварят-технолог. Той майстори бирата. Влага душа и старание във всяка варка.

Veritas е жива бира - не е филтрирана, нито пастьоризирана. Слабо-газирана, свежа и ароматна.

Veritas (лат) е истина. Истинската бургаска бира!

 

Галерия